Διαδικασία παραλαβής πακέτων και διαδικασία επίλυσης τυχόν διαμαρτυριών


Πριν παραλάβετε το πακέτο σας από το διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πακέτο για να δείτε αν είναι σκισμένο, παραμορφωμένο, σπασμένο ή σφραγισμένο από οτιδήποτε άλλο εκτός από την πρωτότυπη αυτοκόλλητη ταινία της επιχείρησης.

Αν το πακέτο φαίνεται να είναι κατεστραμμένο, μην το δεχτείτε αλλά επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.