ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Σιλικόνες & Αφροί πολυουρεθάνης, Βενζινόκολλες, Διάφορα Υλικά, Διάφορες Κόλλες, Εποξειδικές Κόλλες, Θερμόκολλες, Κολλητικές Ταινίες, Κυανοακρυλικές Κόλλες, Ξυλόκολλες, Ταινίες Αλουμινίου, Ταινίες Διπλής Όψεως και Μονωτικές Ταινίες, Ρολά Βαφής, Γυαλόχαρτα και Λειαντικά.